2018. gads/DECEMBRIS

Bēdīgi, bet fakts!

2018.gada 20.decembrī Liepājas pilsētas dome pieņēma lēmumu Nr. 580 – likvidēt Liepājas internātpamatskolu 2019.gada 31.jūlijā.

Info sagatavoja G.Lauberga


2018. gads/NOVEMBRIS


Latvijai 100

16.novembrī skolā atzīmējām savas valsts simtgadi. Kopīgi klājām svētku galdu. 5., 6. un 7.klases skolēni izcepa ļoti gardus pīrādziņus, 9.klases skolēni pagatavoja milzīgu bļodu gardus gaļas salātus, bet 8.klases skolēni no cepumiem izveidoja gan skaistu, gan gardu torti skaitļa 100 formā. Svētku galds bija ļoti bagātīgs!

Lai mēs Latvijai un Latvija mums mūžīgi mūžos!

Info sagatavoja R.Priediena

Manai Latvijai 100

Laikā no 12.-16.novembrim 3./4.klass skolēni visu mācību priekšmetu stundās darbojās projektā “Manai Latvijai 100.” Skolēni paši rīkoja un paši piedalījās viktorīnā “Mana Latvija”. Šajā viktorīnā uzvarēja Deniels. Skolēni zīmēja zīmējumu “Latvijai 100” – katrs pats izdomāja, ar ko tieši viņam asociējas Latvija, uz rakstīja domrakstu par Latviju. Noslēgumā zīmējumi un domraksti tapa par izstādi klasē.

Info sagatavoja S.Eitvide

Liepāja – Latvijas galvaspilsēta

15.novembrī 9.klases skolēniem Latvijas vēstures stunda notika Liepājas muzejā, kur muzeja darbiniece skolēnus iepazīstināja ar jauno interaktīvo ekspozīciju “Liepāja – Latvijas galvaspilsēta”. Skolēni ar lielu interesi aplūkoja ekspozīcijā izvietotos priekšmetus, kā arī ar lielu interesi skatījās un klausījās par tālajiem 1919.gada notikumiem Liepājā.

Info sagatavoja G.Lauberga

Gardā pica

13.novembrī klases saliedēšanas nolūkos 5./6.klases skolēni paši izcepa un gardu muti apēda picu, ko palīdzēja izcept skolotājas I.Fergūte un R.Priediena.

Info sagatavoja R.Priediena

Vēstures stunda bibliotēkā

5.novembrī 9.klases skolēniem Latvijas vēstures stunda notika Valtera bibliotēkā, kur skolēni tuvāk iepazinās ar Latvijas vēsturē ļoti nozīmīgo personību – Miķeli Valteru. Bibliotēkās darbinieces iepazīstināja skolēnus ar izstādi un prezentāciju par M.Valteru. Stundas noslēgumā skolēni izpildīja testu par redzēto, dzirdēto, uzzināto par M.Valteru.

Info sagatavoja G.Lauberga

2018. gads/OKTOBRIS


Skolotāju diena

Laikā no 1.-5.oktobrim 3./4.klases skolēni iepazinās ar skolotāja profesiju. Skolēni iejutās skolotājas lomā un vadīja stundu, pēc tam visi apsprieda skolotāju profesijas plusus un mīnusus. Skolēni iepazinās arī ar mācību priekšmetiem, kurus pasi vēl neapgūst, bet sāks mācīties tikai vecākajās klasē, kā arī tikās ar šo mācību priekšmetu skolotājiem. Skolēni dalījās pārdomās, kādam jābūt mūsdienu skolotājam. Noslēgumā visi zīmēja mūsu skolas pedagogu portretus, kuri tika uzdāvināti skolotājiem svinīgā pasākuma laikā.

Info sagatavoja S.Eitvide

2018. gads/SEPTEMBRIS


Konkurss “Supermeitene”

26.septembrī Liepājas elektrokartinga hallē tikās 5.-9.klašu skolēnu komandas, lai sacenstos konkursā “Supermeitene. ”Piedalījās arī mūsu skolas komanda – Nellija, Keita un Megija. Meitenes urba caurumu koka klucī, ar boksa cimdiem rokās centās atvērt grāmatu noteiktā lappusē, centās trāpīt mērķī ar paštaisītām papīra lidmašīnām u.c.

Info sagatavoja R.Priediena

Dzejas dienas

Laikā no 7.-16.septembrim 3./4.klases skolēni iepazina vairāku dzejnieku dzeju. Skolēni noskatījās video, kur dažādu dzejnieku dzejoļi pārtapuši multfilmās, izvēlējās savu mīļāko dzejoli, iemācījās to no galvas un skaisti nodeklamēja klasē.

Info sagatavoja S.Eitvide


Jūraszinības

No š.g. 1.septembra mūsu skolā tiek uzsākta jaunas izglītības programmas īstenošana. Tā ir Profesionāli orientētā virziena izglītības programma (kods 12114111). Ar ko šī programma atšķiras no citām?

Šajā programma ir jauns mācību priekšmets – jūraszinības. Tāda mācību priekšmeta nav nevienā citā Latvijas pamatskolā., jo Liepājas priekšrocība ir tā, ka mūsu pilsētā ir Jūrniecības koledža.  Jaunā mācību priekšmeta standartu izstrādāja jūrniecības koledžas pasniedzēji, programma tika izveidota un iesniegta licencēšanai Izglītības kvalitātes valsts dienestā.

Otrs jaunums šajā programmā ir iknedēļas peldēšanas nodarbības baseinā.

Info sagatavoja G.Lauberga

Projekts “Pumpurs”

Jau otro mācību gadu mūsu skola aktīvi iesaistās ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai” (8.3.4.0/16/1/001). Šī mācību gada sākumā tika izveidoti 15 individuālā atbalsta plāni, kuros paredzēts sniegt atbalstu skolēniem latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā un matemātikā.

Pagājušajā mācību gadā atbalstu saņēma 24 skolēni.

Info sagatavoja G.Lauberga