Liepājas pilsētas internātpamatskolas amatpersonu atalgojumi

Nr. Vārds, uzvārds Amats Atalgojums EUR pirms nodokļu atskaitīšanas Tai skaitā atvaļin.
1. Gunta Lauberga Liepājas internātpamatskolas direktore 950,00

2. Armands Belts
Liepājas internātpamatskolas saimniecības vadītājs
671,00
 
3. Solvita Kinša
Liepājas internātpamatskolas bilancē esošo pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra norakstīšanas komisijas priekšsēdētāja 667,00
 
4. Īrisa Šteinberga Liepājas internātpamatskolas bilancē esošo pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra norakstīšanas komisijas locekle
527,00  
5. Sandra Eitvide Liepājas internātpamatskolas bilancē esošo pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra norakstīšanas komisijas locekle
849,00