2018. gads/APRĪLIS


Mūsu skolas skolēni piedalās Lieldienu pasākumā “Mēs kopā Bībeles ciemā”Mūsu skolas skolēni piedalās Lieldienu pasākumā “Mēs kopā Bībeles ciemā”

Kā katru gadu, tā arī šogad, 12. aprīlī Liepājas pilsētas kristīgās mācības Metodiskās apvienības skolotāji aicināja  trešo klašu skolēnus uz īpašu Lieldienu pasākumu “Mēs kopā Bībeles ciemā”. Pasākumā piedalīties tika aicināti  skolēni no katras  skolas, kurās  bērni mācās kristīgo mācību. Pasākumā no mūsu skolas piedalījās Jānis Vīksna un Diāna Bondarenko.

Pēc katoļu priestera Andra Vasiļevska uzrunas, ceļojums varēja sākties. Skolēni  sadalījās sešās grupās un veica pirmo uzdevumu - vienojās, ar kādu transporta līdzekli dosies apceļot Bībeles ciemu. Tad ,saņēmuši grupas ceļojuma karti, sastājoties izveidoja savu transporta līdzekli un devās uz Bībeles ciemu. Mūsu skolas Jānis bija savas komandas kapteinis un ar lielu lepnumu vadīja vilcienu pa Bībeles ciemu.

Ceļotāji iepazinās ar Bībeles ciema ievērojamākām vietām, katrā izlasīja un kopīgi mācījās saprast kādu Bībeles pantu par Dieva vārdu, papildus  veicot  interesantu  uzdevumu, un kā suvenīru saņēma noslēpumainu aploksni.

Bībeles ciema bibliotēkā  skolēni uzzināja, ka „ Zāle nokalst, puķe novīst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžīgi” (Jes. 40: 8) un izgatavoja ļoti interesantu no visām pusēm atveramu grāmatiņu krusta formā. Dārzniecībā skolēni atpazina dažādas augļu sēklas un uzzināja, ka arī “sēkla ir Dieva vārds “(Lk.8:11). Ar dārzniekiem skolēni pārrunāja, kādā augsnē – cilvēka sirdī,  Dieva vārda sēkla aug vislabāk un nes vistīkamākos augļus.   

Bākā skolēni dalījās pieredzē par piedzīvoto tumsā, pēc taustes atpazina dažādus gaismas ķermeņus un atklāja, ka “Tavs (Dieva) vārds ir manu kāju spīdeklis un  gaišums uz maniem ceļiem” (Ps.16:1). Savukārt, ja grib uzbūvēt māju uz klints ar stipriem pamatiem, ir vajadzīgs veseris – “Vai Mans Vārds nav...kā veseris, kas sagrauj klintis?” (Jeremijas 23:29) – to skolēni atklāja pie Bībeles ciema mājas būvētājiem un arī paši mēģināja uzbūvēt no klucīšiem tādu māju, kura nesabruktu ne vētrā, ne zemestrīcē.

Zelta kaltuvē skolēni uzzināja, ka, zelta raktuvēs darbs ir  ļoti bīstams. Taču, lai iegūtu kaut ko ļoti vērtīgu, ir vajadzīga piepūle,  pacietība, laba griba un paļāvība uz Dievu. Tad skolēni ar lielu pacietību meklēja Bībelēs četras norādītās rakstu vietas. Ar prieku jāsaka, ka Jānis visaktīvāk savā grupā meklēja un atrada norādītās rakstu vietas Bībelē un pirmais no atrastiem vārdiem salika apgalvojumi “Dievs ir labs vienmēr” Skolēni kopīgi izsecināja, ka tāpēc, ka Dievs vienmēr ir labs, uz Viņu vienmēr var paļauties un lūgt: “Pasargi mani, Dievs, jo es paļaujos uz Tevi!” (Ps 16:1).

Bībeles ciema Baznīcā skolēni pārrunāja, ko mēs saprotam ar vārdu Baznīca, cik tā ir svarīga katram no mums un kopīgi dziedāja dziesmu par Baznīcas būvēšanu.

Kad visas ceļotāju grupas atkal atgriezās Viesu namā, varēja vērt vaļā iegūtās suvenīru aploksnes. Katrā no tām bija viens puzles gabaliņš. Saliekot puzles gabaliņus kopā, skolēni ieguva Bībeles attēlu ar faktiem par pašu Bībeli – kas ir Bībele, uz kā un cik ilgā laikā  tā tika sarakstīta, kas ir tās autors, no cik grāmatām tā sastāv un cik pasaules valodās tā ir tulkota.

Pasākuma noslēgumā skolēni saņēma pateicības par aktīvu piedalīšanos pasākumā un par centību ikdienas situācijās  ievērot  kristīgās mācības stundās apgūtās  vērtības. Kā jau sadraudzības pasākumā, neizpalika arī cienasts – garšīgs kliņģeris un sulas glāze. 

Kristīgās mācības skolotāja Gunita Žabre


Keita Ābele izcīna Keita Ābele izcīna "Lieliskā jokotāja" titulu

23. martā notika joku stāstīšanas konkurss "ANEKDOŠU VIRPULIS 2018", kurā piedalījās 6. klases skolniece Keita Ābele un izcīnīja titulu "LIELISKĀ JOKOTĀJA". Keita mūsu skolu pārstāvēs finālā, kurš norisināsies 22. aprīlī, Rīgā. Vēlam Keitai veiksmi!


2018. gads/FEBRUĀRIS/MARTS


Nakts skolāNakts skolā

8.martā visi  mūsu sekmīgie skolēni tika aicināti uz Nakts pasākumu. Pasākuma laikā skolēni piedalījās kopīgā skrējienā pēc vēstījuma, loterijā – balonu spridzināšanā, dejošanā un citās jautrās atrakcijās. Deviņos vakārā, pasākuma dalībnieki devās uz Fontaine Royal SPA, lai baudītu peldi baseinā, kā arī atpūtu džakuzi un pirtīs.

Pēc tam visi kopā pagatavoja gardas vakariņas – karstmaizes, uzkodas, augļu salātus ar putukrējumu un saldējuma kokteiļus. Bet pēc vakariņām spēlēja galda spēles un jautri pavadīja laiku līdz pieciem no rīta.


Nodarbība “Iepazīsti profesiju – kanisterapeits”Nodarbība “Iepazīsti profesiju – kanisterapeits”

5. martā notika nodarbība „Iepazīsti profesiju - kanisterapeits”, kura tika organizēta projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nodarbību vadīja Liepājas kanisterapijas komandas koordinators un biedrības „Dižvanagi” biedrs Ingars Gudermanis ar savu kolēģi terapeitu – suni Alfiju.. Nodarbībā skolniekiem uzzināja, ka šo profesiju realizē cilvēks, kopā ar suni – terapeitu un, ka ar kanisterapijas palīdzību tiek nodrošināta rehabilitācija, kurā bērniem tiek palīdzēts atgūt uzticēšanās sajūtu, attīstīt patstāvību, iecietību, paškontroli un empātiju.

Skolniekiem tiek pastāstīts kā ir iespējams kļūt par kanisterapijas profesijas pārstāvi un, ka ne visi suņi var kļūt par terapeitu, piemēram, mastifs, dobermanis, rotveilers u.c. Sākotnēji tiek noteikts vai suns var strādāt ar bērniem, izvērtējot tā temperamentu, gan audzināšanu. Šajā profesijā suns un arī viņa saimnieks tiek speciāli apmācīti un testēti.

Nodarbības laikā skolniekiem bija iespēja personīgi iesaistīties aktivitātēs, kuras ir saistītas ar profesijas ikdienu. Skolniekiem varēja brīvi kontaktēties ar suni, veicot dažādus spēles elementus. 


Citādā mācību dienaCitādā mācību diena

Šogad mūsu skolā Citādā diena notika 6.martā. Šajā dienā visi skolēni devās mācīties ārpus skolas. Sākumskolas skolēni devās uz Baltijas valstu Ūdenslīdēju centru, 5./6.klase devās uz Liepājas muzeju, 7.klase uz Liepājas SEZ, 8.klase uz Liepājas zonālo arhīvu, bet 9.klase uz dzīvnieku patversmi. Atgriežoties skolā, skolēni prezentēja savas jaunapgūtās zināšanas pārējiem skolēniem. Kā atzina vairākums skolēnu, – šādi mācīties viņiem patīk labāk!


Kompetenču nedēļa Kompetenču nedēļa "Eksperimenti un pētījumi"

No 5.-9.februārim mūsu skolā notika kompetenču nedēļa "Eksperimenti un pētījumi." Šajā nedēļā visās stundās skolēni veica eksperimentus un pētījumus, bet 12.februārī visas klases prezentēja savu paveikto darbu. Interesantākie pētījumi bija – gaisa piesārņošanas pētīšana ar baltām lupatiņām, spēlēšana uz glāzēm, ekskursija – pētījums pa pilskalniem, hologrammas veidošana, senlatviešu raudzību rituāli, kā arī citi pētījumi un eksperimenti.


Skolā viesojas ugunsdzēsējiSkolā viesojas ugunsdzēsēji

6.februārī mūsu skolā viesojās ugunsdzēsēji, kuri skolēniem stāstīja par drošības ievērošanu ikdienā. Visi kopā atkārtoja, kā pareizi izsaukt glābšanas dienestus, kā arī izmantoja izdevību piemērīt ugunsdzēsēja tērpu.


Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  

Liepājas internātpamatskola, Liepājas pašvaldībai 28.08.2017. noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.

Projekta īstenotājs: Izglītības kvalitātes valsts dienests

Projekta mērķis: Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projekta īstenošanas laiks: 16.03.2017.–31.12.2022.

Projekta mērķgrupa: 5.–9. klases vispārizglītojošo programmu skolēni

Projektā sniegtais atbalsts: Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);

Kompensācija par: sabiedriskā transporta biļetēm (starpnovadu); naktsmītnēm; speciālo transportu.

Projekta īstenošanas pamats: Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi  

Kontaktinformācija novadā: Inta Budriķe: inta.budrike@liepaja.edu.lv, 29123060, 63489142

Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā: Tālr.: 28684847,
E-pasts: pmp@ikvd.gov.lv

Plašāka informācija par projektu: https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/www.pumpurs.lv
https://www.facebook.com/pumpurs.lv/   


Noķērām ZIEMU!Noķērām ZIEMU!

Kā jau visiem zināms, ziema bija ļoti aizkavējusies! Tomēr Foto pulciņam izdevās to noķert! Atnācām, ieraudzījām, aizbraucām! Ja laukā sniegs, tad katrs mirklis svarīgs, jo rīt tas jau vairs var nebūt! Tāpēc ķērām mirkli – čaklākie pulciņa dalībnieki un sākumskolas skolēni devās uz Bernātiem baudīt īstos ziemas priekus! Labākās bildes ir īstajos mirkļos noķertas. Nākamajā nodarbībā skolēni no bildēm veidoja kolāžas- katrs savā tiešsaistes programmā.


2018. gads/JANVĀRIS


Iepazīst Dievu no Bībeles varoņiemIepazīst Dievu no Bībeles varoņiem

18.janvārī Katoļu pamatskolā notika pilsētas pasākums kristīgā mācībā 2.klašu skolēniem "Iepazīsti Dievu no Bībeles varoņiem!" Tajā piedalījās arī trīs mūsu skolas 2.klases skolēni – Vjačeslavs Birjukovs, Sandis Svīķis un Leo Markuss Jonaitis.

Pasākuma sākumā dalībniekus sveica Liepājas Vasarsvētku draudzes “Golgāta” mācītājs Andis Riepša. Savā uzrunā mācītājs atklāja to, kā mēs varam iepazīt Dievu no Bībeles Vecās Derības stāstiem.

Skolēni pa grupām devās no viena skolas kabineta uz citu un katrā veica uzdevumu, saistītu ar kādu Bībeles Vecās Derības personāžu (Ādams un Ieva, Noass, Ābrahāms, Jāzeps un viņa brāļi, Daniels, Dāvids). Skolēni gan atcerējās stāstu par Bībeles varoni, gan izsecināja,  ka Dievs ir ne tikai visa Radītājs, visvarens un visur klātesošs, bet arī vienmēr uzticams un piedodošs. Īpaši jautra bija kopīgi dejota sena jūdu tautas deja,  ko skolēniem mācīja Katoļu skolas skolotāja Antra Jakovļeva.

Noslēgumā skolēnus iepriecināja skolotāju sarūpētās simboliskās dāvaniņas, kā arī pasākuma dalībnieki cienājās ar Katoļu pamatskolas sarūpētu kliņģeri un sulu.